Skip to main content

Prezentacje maturalne

Opis prezentacji maturalnych.


Maciej Kitka
(kawos88)
Prezentacje maturalne są częścią obowiązkową od egzaminu dojrzałości zdawanego w 2005 roku. Polegają one na tym, że uczniowie piszą pracę na wybrany przez siebie wcześniej temat, po czym wygłaszają ją przed komisją składającą się z pedagoga z danej szkoły (ale takiego który nie uczył zdającego ucznia), oraz nauczyciela z innej szkoły. Maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć to 20. Prezentacje maturalne jako część ustna mają mieć swój koniec w 2014 roku, ponieważ uznano, że zbyt wiele uczniów nie pisze ich samemu, tylko kupuje z internetu.

Changes

Links

Home Page
http://prezentacje2009.blogspot.com

Releases

Pygame.org account Comments